Krundid

Krundid

Esimeses etapis on müügis krundid Sinimetsa, Valgepaju ja Jalaku tänaval. Kinnistute suurused on vahemikus alates 1011 m2-st kuni 1342 m2-ni. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule võib kinnistule ehitada kuni 3 hoonet hoonetealuse pinnaga 300 – 360 m2 sõltuvalt kinnistust. Hooned võivad olla kuni 2 korruselised, hoone kõrgus põhihoone 9 m ja abihoonel 4 m. Täpsem info Sininõmme detailplaneeringu kohta on leitav detailplaneeringu passis.
Kinnistu hind sisaldab välja ehitatud liitumisi vee- ja kanalisatsioonivõrgu, gaasitrassi ja sadeveekanalisatsiooniga ning välja ehitatavat elektri liitumist ja juurdepääsuteed. Hind sisaldab ka käibemaksu.